Działalność

 

 

 


Dziennikarskie Koło Naukowe

Działalność


2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2012 rok


  • 2012 rok

styczeń 2012 – koło bierze udział w projektowaniu portalu Akademickiego Radia UL Uniwersytetu Łódzkiego, który formalnie zostaje uruchomiony w kwietniu 2012 roku, przewodnicząca koła zostaje szefową Redakcji Internetowej, a pozostali członkowie współtworzą redakcję.

17-19 lutego – udział członka koła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa VIII Język, komunikacja, media – tradycje i
perspektywy
” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Językoznawców
Uniwersytetu Wrocławskiego w Sobótce, referat:

Katarzyna Burska, „Delikatne musssnięcie, MONstrualna dziura, OBAMERYKA, Futbol w czasach zarazy – o recepcji nagłówków prasowych i telewizyjnych oraz sloganów reklamowych”.

19 lutego – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Tajemniczy świat mediów”.

22-23 lutego – udział członka koła w charakterze słuchacza w konferencji „Prezydencja Polski w UE. Bilans osiągnięć”, Uniwersytet Łódzki.

23 luty – zorganizowanie spotkania reportażystą Markiem Millerem, autorem książki „Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller”. W spotkaniu wzięło udział około 150 osób – studentów i pracowników naukowych Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

15-17 marca – udział członka koła w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II” organizowanej przez Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, referat:

Katarzyna Burska „Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie sportowej (na przykładzie publicystyki w tygodniku „Piłka Nożna”)”.

27 marca – udział członków koła w szkoleniu „Social media od kuchni” w ramach Akademii Kompetencji UŁ

kwiecień 2012 – ukazuje się siódmy numer Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige”.

1 kwietnia – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Tajemniczy świat mediów”.

1 kwietnia – uruchomienie portalu Akademickiego Radia UL Uniwersytetu Łódzkiego.

2 kwiecień – udział w spotkaniu z prezesem oraz członkiem zarządu Radia Łódź poświęconym strategii rozwoju stacji.

3 kwietnia – udział w spotkaniu z pisarzem Andrzejem Bartem zorganizowanym przez opiekuna koła prof. Elżbietę Pleszkun-Olejniczakową.

11 kwietnia – wyjazd do siedziby Radia Zet w Warszawie. Zwiedzanie stacji pod kierunkiem red. Agnieszki Kołodziejskiej.

16 kwietnia – przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów w ramach łódzkiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

17-18 kwietnia – udział członków koła w Forum Nowych Mediów „Nauka Web 2.0” w Krakowie.

17-18 kwietnia – udział członków koła w konferencji „Wściekłość i oburzenie. Obrazy rewolty w kulturze współczesnej”, Uniwersytet Gdański, referat:

Agnieszka Barczyk, Przemysław Szews „3 razy R, czyli słów kilka o filmie Easy Rider Dennisa Hoppera”.

21 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE. Rozpoczęcie realizacji projektu „Łódź dziennikarska”, który – z wykorzystaniem metody historii mówionych – przyczyni się do przygotowania publikacji na temat łódzkich mediów i dziennikarzy.

27-28 kwietnia – udział członka koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej”, 27-28.04.2012, Łódź, Uniwersytet Łódzki, referat:

Paulina Czarnek „Percepcja reportażu radiowego”.

9-10 maja  – udział członków koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Warszawskie Dni Medialne” pt. „Sport w mediach”, wygłoszone referaty:

Agnieszka Barczyk „Sport metaforą życia. Portret Andrzeja Leszczyca, bohatera filmu Jerzego Skolimowskiego Walkower

Katarzyna Burska „Z Czuba i na żywo – językowe sposoby kształtowania relacji sportowych na żywo na portalu internetowym http://www.zczuba.pl”

Paulina Czarnek „O sporcie i sportowcach we współczesnych polskich reportażach radiowych”

Agnieszka Garcarek „Informacyjne serwisy sportowe w polskiej radiofonii”

Przemysław Szews „Felieton sportowy w prasie i internecie”

10 maja – udział członka koła w charakterze słuchacza w ogólnopolskiej konferencji „Blog wszechmogący”, Uniwersytet Warszawski.

21 maja – udział członków koła w spotkaniu z Andrzejem Sewerynem, które odbyło się w ramach Dni Francuskich w Łodzi.

czerwiec 2012 – ukazuje się ósmy numer Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige”.

4-5 czerwca – udział członka koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Radio and Society II” w Lublinie, referat:

Paulina Czarnek „The entertaining role of call-out in Polish commercial radio stations”.

4-5 czerwca – udział członka koła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Piłkarze wobec futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje” w Lublinie, referat:

Przemysław Szews „Piłka nożna w felietonach”

13 czerwca – udział członka koła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dyskurs 2012”, Uniwersytet Łódzki, referat:

Agnieszka Garcarek „Audycje publicystyczne w radiu publicznym i komercyjnym. Porównanie na podstawie oferty Programu III Polskiego Radia i RMF FM”.

wrzesień 2012 – DKN wygrywa w konkursie na przeprowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci w roku akademickim 2012/2013, tytuł warsztatów „Jak zostać dziennikarzem? Dzień z życia redakcji prasowej”.

5-6 września – udział członków koła w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców „Języki (pop)kultury” w Łodzi, wygłoszone referaty:

Katarzyna Burska „O analityzmach i syntetyzmach leksykalnych w publicystyce sportowej –słów kilka o peryfrazach i uniwerbizmach”

Paulina Czarnek „Język radiowej rozrywki na przykładzie porannego programu Radia ZET Dzień Dobry Bardzo

Agnieszka Garcarek „Język komercyjnych wiadomości radiowych”

28-30 września – międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 2”
organizowana przez Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ w w Łodzi, referat:

Katarzyna Burska „Językowe sposoby opisywania Polaków i ich grupowych rywali podczas Euro 2012 w wybranych dziennikach”.

14 października – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Jak zostać dziennikarzem? Dzień z życia redakcji prasowej”.

18 października – zgłoszenie koła w kategorii najlepsze koło roku do drugiej edycji Konkursu StRuNa

19 października – udział w spotkaniu z dziennikarzem sportowym Sergiuszem Ryczelem zorganizowanym w siedzibie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przez Koło Dziennikarstwa Sportowego

24 października udział członków koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media-Teologia-Edukacja” w Warszawie, referaty:

Paulina Czarnek „Zabawić się na śmierć, czyli o obecności rozrywki w polskiej radiofonii komercyjnej”

Agnieszka Barczyk „Czy współcześnie telewizja może realizować funkcję kulturotwórczą?”.

27-29 października – udział członka koła jako słuchacz w XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia” w Łodzi.

28 października – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Jak zostać dziennikarzem? Dzień z życia redakcji prasowej”.

listopad – ukazuje się dziewiąty numer Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige”.

15-16 listopada udział członka koła w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Rozważania na marginesie kinematografii niemieckiej” w Warszawie, referat: Agnieszka Barczyk „Psychologia społeczna na ekranie. O dwóch eksperymentach i ich niemieckich ekranizacjach”.

18 listopada – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Jak zostać dziennikarzem? Dzień z życia redakcji prasowej”.

19-20 listopada – udział członka koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media i dyskursy medialne a komunikowanie społeczne. Media lokalne i środowiskowe” w Bielsku-Białej, referat: Paulina Czarnek, „Osobowość prowadzącego w radiowych programach rozrywkowych”.

grudzień – ukazuje się recenzowana monografia „Rozrywka w mediach” pod redakcją członków koła – Katarzyny Burskiej i Pauliny Czarnek. Publikacja na celu skonfrontowanie opinii studentów i doktorantów na temat treści rozrywkowych we współczesnym przekazie medialnym – prasie, radiu, telewizji i internecie. Monografia zawiera 33 artykuły (w tym członków koła) i prezentuje spostrzeżenia młodych badaczy reprezentujących różne dyscypliny: medioznawstwo, psychologię, pedagogikę, językoznawstwo, socjologię, antropologię kultury czy komunikację społeczną. Artykuły członków koła:

Katarzyna Burska „Zielona zaraza, pałeczka grozy, choroba wściekłych warzyw – między informacją a rozrywką, czyli różne sposoby opisywania tego samego wydarzenia w prasie”

Paulina Czarnek „Realizacja funkcji rozrywkowej na przykładzie wybranej pozycji z ramówki sformatowanej rozgłośni radiowej”

Agnieszka Barczyk „Rzecz o (info)rozrywce, czyli analiza ramówki Polsatu według „teorii gier i zabaw” Rogera Caillois”

Anna Szumacher „Dowcipnie, ironicznie i prawdziwie o rzeczach niekoniecznie ważnych – Demotywatory.pl jako przykład współczesnego internetowego serwisu rozrywkowego”

1 grudnia – udział w gali rozdania nagród dziennikarskich MediaTory 2012 w auli Auditorium Maximum w Krakowie

2 grudnia – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Jak zostać dziennikarzem? Dzień z życia redakcji prasowej”.

5-6 grudnia – udział członka koła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat” w Katowicach, referat: Agnieszka Barczyk „Współczesna telewizja w służbie kultury. Funkcja kulturotwórcza a kulturotwórczy potencjał”.w na przykładzie polskiej radiofonii komercyjnej”.

7 grudnia – udział członka koła w Międzynarodowej II Konferencji Naukowej Doktorantów i Doktorów „Role społeczne wczoraj i dziś” w Warszawie, referat: Paulina Czarnek, „Społeczne funkcje mediów na przykładzie polskiej radiofonii komercyjnej”.

18 grudnia – wyjazd do siedziby Polskiego Radia Trójki Warszawie, zwiedzanie stacji.

  • 2011 rok

9 stycznia – członkowie koła kwestują na rzecz WOŚP razem ze sztabem Uniwersytetu Łódzkiego.

12 stycznia – udział w spotkaniu z redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź” Zbigniewem Nosowskim.

20 stycznia – spotkanie z Tomaszem Lasotą z TVP Łódź.

27 stycznia – członek koła kandyduje do Rady Kół Naukowych UŁ.

31 stycznia – udział w debacie medialnej z drem Pawłem Znykiem, m. in. autorem książki „Od manipulacji do komunikacji”.

31 stycznia – rozstrzygnięcie konkursu „Zostać dziennikarzem” skierowanego do twórców gazetek szkolnych z łódzkich szkół podstawowych.

21 lutego – udział w otwarciu wystawy „Tu Polskie Radio 1925-2010” w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

25 lutego – DKN zostaje patronem medialnym „Szkoły Milionerów” – projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

27 lutego – pierwsze nominacje w plebiscycie MediaTory 2011.

marzec – ukazuje się czwarty numer Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige” stworzonego przez DKN.

11 marca – spotkanie z uczniami SP nr 152 w Łodzi wyróżnionymi w konkursie „Zostać dziennikarzem”.

23 marca – warsztaty dla uczniów SP nr 153 – zwycięzców w konkursie „Zostać dziennikarzem”.

26 marca – udział w szkoleniu „Prawa człowieka w mediach” przeprowadzonym przez Amnesty International w Łodzi.

28 marca – członkowie koła uczestniczą w spotkaniu z Markiem Ławrynowiczem – autorem słuchowisk radiowych, pisarzem, scenarzystą.

4 kwietnia – zorganizowanie spotkania z Katarzyną Michalak – reportażystką z Polskiego Radia Lublin.

4 kwietnia – przeprowadzenie warsztatów dla uczniów SP nr 141 – zwycięzców w konkursie „Zostać dziennikarzem”.

6-7 kwietnia – członkowie koła uczestniczą w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Warszawskie Dni Medialne pt. „Śmierć w mediach”, organizowanej przez UKSW w Warszawie. Wygłoszone referaty:

Agnieszka Garcarek „Obraz śmierci w serwisach informacyjnych i audycjach publicystycznych radia RMF FM w dniach 10–24.04.2010 r.”,
Paulina Czarnek „Umieranie w dźwiękowej przestrzeni reportażu radiowego”

Agnieszka Barczyk „Aktualizacja rytuału pogrzebowego w filmie Andrzeja Seweryna pt. Kto nigdy nie żył”.

11 kwietnia – spotkanie informacyjne „Szkoły Milionerów” – projektu skierowanego do ambitnych i kreatywnych studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów, organizowane przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe UŁ.

11–13 kwietnia – udział członka koła w ogólnopolskiej konferencji edytorsko-literaturoznawczej „Tekst-Tworzywo-Twórca”, organizowanej przez Koło Naukowe Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Edytorstwa UŁ, wygłoszony referat:

Katarzyna Burska „Tekst promocyjny w komunikacji SMS-owej”.

13 kwietnia – wizyta członków koła w siedzibie redakcji TVN w Warszawie.

15 kwietnia – udział w XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego na temat „Manipulacja w mediach na przykładzie prasy”.

maj – ukazuje się piąty numer Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige” stworzonego przez DKN.

10 maja – udział w spotkaniu z redaktor naczelną „Gazety Wyborczej Łódź” Barbarą Piegdoń-Adamczyk

12 maja – wizyta członków koła w siedzibie Polskiego Radia (Program III) w Warszawie.

24 maja – udział w spotkaniu z prezesami Radia Łódź.

24-25 maja – udział członków koła w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji „Dialog międzykulturowy”, organizowanej przez Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wygłoszone referaty:

Agnieszka Garcarek „Media lokalne a media globalne”

Paulina Czarnek „Kategoria swój-obcy w reportażach audialnych Katarzyny Michalak”.

26–27 maja  udział członka koła w międzynarodowej konferencji naukowej „Język nowych mediów i nowej literatury”, organizowanej przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego UŁ; wygłoszony referat:

Katarzyna Burska „Nawias w funkcji sensotwórczej w tekstach medialnych”.

28 maja – drugie nominacje do MediaTorów.

1 czerwca – przygotowanie i przeprowadzenie konkursów oraz zabaw dla podopiecznych domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, schronisk dla kobiet i dzieci oraz uczniów SP nr 70 w Łodzi w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka z Radiem Łódź.

3-4 czerwca – udział członka koła w ogólnopolskiej konferencji „Zło w kinie”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie, wygłoszony referat:

Agnieszka Barczyk „Ludzie ludziom zgotowali ten los? Między dobrem a złem, własną wolą a przymusem, wyborem a koniecznością – w filmie Nicka Broomfielda Bitwa o Irak”.

30 sierpnia – trzecie nominacje do MediaTorów.

19-21 września – udział członków koła w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego „Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa”

Agnieszka Garcarek „Wortal http://www.rmf24.pl jako przykład konwergencji audycji radiowych i treści portalu informacyjnego”

Paulina Czarnek „Współczesne formy rozrywki w polskim radiu komercyjnym”

październik – przeprowadzenie głosowania w plebiscycie MediaTory wśród studentów dziennikarstwa UŁ.

16 października – pomoc członków koła przy organizacji gali, na której wręczano Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy „Honor Academicus”.

17 października – rozpoczęcie nadawania audycji „Radio Uniwersyteckie UL” na antenie Radia Łódź, udział członków koła przygotowywaniu i prowadzeniu cotygodniowych audycji.

23 października – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Tajemniczy świat mediów”.

listopad – ukazuje się szósty numer Magazynu Łódzkich Studentów „Presstige”.

4 listopada – spotkanie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim z KUL-u.

14 listopada – DKN gości w audycji Radia UL.

17-18 listopada – organizacja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Rozrywka w mediach”, wystąpienia członków koła z referatami:

Agnieszka Barczyk  „Rzecz o (info)rozrywce, czyli analiza ramówki Polsatu według teorii gier i zabaw Rogera Cailloisa”

Katarzyna Burska „Zielona zaraza, pałeczka grozy, choroba wściekłych warzyw – między informacją a rozrywką, czyli różne sposoby opisywania tego samego wydarzenia w prasie”

Paulina Czarnek „Realizacja funkcji rozrywkowej na przykładzie wybranych pozycji w ramówce radia sformatowanego”

Agnieszka Garcarek „Audycje rozrywkowe w radiu RMF FM”

Katarzyna Ososińska „Rozrywka dobrze się sprzedaje, czyli jak portale internetowe przyciągają odbiorców”

Anna Szumacher „Dowcipnie, ironicznie i prawdziwie o rzeczach niekoniecznie ważnych – Demotywatory.pl jako przykład współczesnego internetowego serwisu rozrywkowego”.

20 listopada – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Tajemniczy świat mediów”.

20-25 listopada – udział w obchodach Światowego Dnia Telewizji zorganizowanych przez Zespół Naukowo-Badawczy Telewizji i Dokumentu Filmowego działającego przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

21 listopada – DKN gości w audycji Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej.

23 listopada – udział członka koła w konferencji „Media i kultura popularna”, organizowanej przez  Krakowską Akademię im. A. Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk Humanistycznych oraz Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej, wygłoszony referat:

Agnieszka Garcarek „Czy w polskich rozgłośniach radiowych jest miejsce na kulturę?”.

28 listopada – wybory do zarządu DKN.

30 listopada – udział członków koła w sesji „Dziennikarstwo muzyczne i muzyka w mediach”, wygłoszone referaty:

Paulina Czarnek „Rola muzyki we współczesnym reportażu radiowym”

Agnieszka Garcarek „Realizacje muzycznych formatów stacji radiowych na polskim rynku medialnym”.

1 grudnia – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, redaktorem seniorem „Tygodnika Powszechnego” i odsłuchanie referatu pt. „W poszukiwaniu prawdy. Z etyki dziennikarskiej”.

3 grudnia – udział w gali rozdania nagród dziennikarskich MediaTory 2011 w auli Auditorium Maximum w Krakowie.

7 grudnia – udział członka koła w III Konferencji Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów”, organizowanej przez UKSW w Warszawie, wygłoszony referat:

Agnieszka Barczyk „Czateria nocą, czyli o kreowaniu własnej tożsamości poprzez wybór Nicka”.

9 grudnia – udział członka koła w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Instytucja rodziny wczoraj i dziś”, organizowanej przez Sekcję Doktorancką Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wygłoszony referat:

Paulina Czarnek „Wizerunek rodziny w wybranych reportażach radiowych Katarzyny Michalak”.

12 grudnia – ukazuje się tom „Folia Litteraria Polonica” z artykułami autorstwa członków koła:

Paulina Czarnek „Walory poznawcze reportaży radiowych w świetle dotychczasowych badań naukowych”

Agnieszka Garcarek „Informacja w radiu komercyjnym”.

13 grudnia – Magazyn Łódzkich Studentów „Presstige” trafia do zbiorów prasy regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

18 grudnia – przeprowadzenie warsztatów w ramach UŁ dla dzieci pt. „Tajemniczy świat mediów”.

  • 2010 rok

10 stycznia – udział w WOŚP. Członkowie koła kwestują na rynku Manufaktury razem ze sztabem Uniwersytetu Łódzkiego oraz biorą udział w realizacji wejść antenowych TVP Łódź. Udział w tym wydarzeniu miał na celu zdobycie cennej wiedzy na temat przygotowywania telewizyjnych relacji „na żywo”.

11 stycznia – członkowie DKN uczestniczą w larpie „Uczta Cezara” w Teatrze Wielkim w Łodzi. Było ono elementem medialnej kampanii promującej spektakl „Uczta Cezara” przygotowanej wspólnie przez koło oraz Teatr Wielki.

20 stycznia – DKN gości Przemysława Lisieckiego, Magdalenę Libiszewską oraz Pawła Śpiechowicza z TVP Łódź. Spotkanie to pozwoliło członkom koła poznać specyfikę pracy dziennikarza regionalnego oddziału TVP.

25 stycznia – udział w spotkaniu z Jackiem Żakowskim (dziennikarzem telewizyjnym i prasowym), które odbyło się w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi.

6 marca – członkowie koła uczestniczą w szkoleniu „Prawa człowieka w mediach” zorganizowanym przez Amnesty International w Łodzi. Miało ono na celu zapoznanie przyszłych dziennikarzy z tematyką praw człowieka oraz z odpowiednim sposobem realizowania jej w mediach.

8 marca – DKN gości Jarosława Kuźniara z telewizji TVN. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, głównie studentów oraz nauczycieli akademickich z władzami Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na czele.

7 kwietnia – członkowie koła współorganizują konferencję prasową z okazji premiery „Damy Pikowej” w Teatrze Wielkim w Łodzi.

12-13 kwietnia – udział przedstawicieli koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Radio and Society” w Lublinie. Członkowie DKN wygłosili następujące referaty:

Paulina Czarnek – „Poznawcza wartość reportażu radiowego”,

Agnieszka Garcarek – „Informacja w radiu komercyjnym na przykładzie RMF FM”.

Oba teksty zostały przyjęte do druku.

23 kwietnia – DKN organizuje warsztaty dziennikarskie dla licealistów. Miały one na celu przekazanie istotnych treści z zakresu dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego. Zajęcia poprowadzone zostały przez dziennikarzy lokalnych mediów.

13 maja – sprzedaż charytatywnych cegiełek na rynku Manufaktury we współpracy ze stowarzyszeniem „Pociąg do Łodzi”. Dochód został przekazany na remont szpitala dziecięcego przy ul. Spornej w Łodzi.

14 maja – udział w organizacji Pikniku Naukowego przygotowanego przez Uniwersytet Łódzki.

20-21 maja – udział członka koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Vidy jazyka a jazykovedy” w Preszowie na Słowacji. Justyna Dziagacz wygłosiła referat pt. „Profesjolekt dziennikarski” (artykuł przyjęty do druku).

23 maja – udział w premierze audiobooka książki Stanisława Bąkowicza pt. „Mój Uniwersytet” w Pałacu Biedermanna. Spotkanie to pozwoliło studentom poznać ważną pozycję bibliograficzną traktującą o historii Uniwersytetu Łódzkiego.

9 czerwca – udział w Gali Biznesu organizowanej przez Studenckie Forum Business Center Club. Wręczanie nagrody w kategorii „Najlepszy dziennikarz”.

11-12 czerwca – członkowie koła uczestniczą w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media w Polsce, czyli kto tu kim manipuluje?” w Krakowie. Wygłosili następujące referaty:

Paulina Czarnek – „Prawda w rzeczywistości medialnej na przykładzie reportażu Ireny Piłatowskiej Prawda odwrócona”,

Justyna Dziagacz – „Inforozrywkowe opakowanie newsa jako narzędzie perswazji i manipulacji”,

Agnieszka Garcarek – „Radiofonia komercyjna w Polsce w latach 1990-2010”.

Teksty przyjęte do druku.

12 czerwca – DKN organizuje warsztaty dziennikarskie dla dzieci z jednego z domów małego dziecka w Łodzi. Działanie to miało charakter wolontaryjny, a jego celem było przybliżenie najmłodszym tajników medialnego świata.

22-23 września – udział członka koła w Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś”, która odbyła się w Łodzi. Paulina Czarnek wygłosiła referat pt. „Obraz polskiej wsi w wybranych reportażach radiowych” (artykuł przyjęty do druku).

10 października – udział w gali wręczenia nagród Honor Academicus przyznawanych przez wszystkie łódzkie uczelnie publiczne dziennikarzom regionalnych mediów podejmujących tematykę akademicką.

11-13 października – członkowie koła uczestniczą w Konferencji Interdyscyplinarnej „Poznawać. Tworzyć. Komunikować”, która odbyła się w Łodzi. Paulina Czarnek wygłosiła referat pt. „Walory poznawcze reportażu radiowego. Perspektywa odbiorcy” (artykuł przyjęty do druku).

26 października – udział w spotkaniu z redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” Adamem Michnikiem, które odbyło się w Pałacu Biedermanna.

27-28 października – udział członków koła w Seminarium Reportażu Radiowego w Warszawie. Spotkanie to stało się forum dyskusji na temat współczesnego reportażu radiowego. Członkowie DKN wzięli również udział w przesłuchaniu audycji w ramach Konkursu Stypendialnego im. Jacka Stwory przeznaczonego dla młodych twórców radiowych.

4 listopada – przeprowadzenie głosowania w ramach ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu MediaTory 2010. Konkurs ten nagradza najlepszych w danym roku, zdaniem studentów dziennikarstwa, dziennikarzy wszystkich mediów.

15 listopada – ukazuje się trzeci numer Magazynu Studentów UŁ „Presstige” redagowanego przez DKN.

17-20 listopada – udział w Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” odbywającym się w Łodzi.

18 listopada – zmiana profilu Studenckiego DKN UŁ w Studencko-Doktoranckie DKN UŁ (korekta statutu).

5 grudnia – DKN wznawia wydawanie internetowego biuletynu koła pt. „DooKoła Nas”.

6 grudnia – udział członków koła w gali wręczenia nagród dla wybitnych twórców słuchowisk radiowych „Wielki Splendor”, która odbyła się w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.

10-12 grudnia – udział reprezentanta DKN w konferencji „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa VII. Nowy wiek – nowa komunikacja – nowy/stary język?” w Bystrzycy Kłodzkiej. Katarzyna Burska wygłosiła referat pt. „Kontaminacje jedno- i wielowęzłowe w nagłówkach prasowych i komunikatach reklamowych” (artykuł przyjęty do druku).

  • 2009 rok

11 stycznia – WOŚP – kwestujemy.

20 stycznia – udział w spotkaniu z Romą Leszczyńską – reportażystką Polskiego Radia w Śródmiejskim Forum Kultury.

3 lutego – nawiązanie współpracy z Pracownią Historyczną PŁ.

26 lutego – nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Studenckich – „Presstige”.

7 marca – spotkanie z Maciejem Mazurem z TVN-u.

21 marca – udział w uroczystej gali rozdania nagród Melchiory 2009 na Zamku Królewskim w Warszawie.

27 marca – spotkanie z dziennikarzem roku – Bogdanem Rymanowskim.

28 kwietnia – wizyta w siedzibie stacji TVN w Warszawie – oprowadza nas Bogdan Rymanowski.

22 maja – udział w spotkaniu z Wojciechem Jagielskim z „Gazety Wyborczej” w Poleskim Ośrodku Sztuki.

26 maja – spotkanie z dziennikarzem muzycznym III Programu PR Piotrem Stelmachem.

29 maja – ukazuje się pierwszy numer Magazynu Studentów UŁ „Presstige”.

16-30 sierpnia – udział w obozie dziennikarskim „Potęga prasy” organizowanym przez redakcję tygodnika „Angora”.

11-12 października – głosowanie w plebiscycie MediaTory 2009.

16 października – rekrutacja do DKN-u.

23 października – kolejne spotkania z cyklu „Dziennikarze DooKoła Nas” – Grzegorz Miecugow z TVN-u oraz Przemysław Skowron z RMF FM.

20-21 listopada – udział w Weekendzie z Tygodnikiem Powszechnym.

28 listopada – udział w gali rozdania nagród dziennikarskich Mediatory 2009 w auli Auditorium Maximum w Krakowie.

29 listopada – wizyta w radiu RMF FM w Krakowie – oprowadza nas Przemysław Skowron;

30 listopada – ukazuje się drugi numer Magazynu Studentów UŁ „Presstige”.

30 listopada – zmienia się zarząd DKN UŁ.

12-13 grudnia – udział w warsztatach dziennikarskich MediaStudent w Warszawie.

7-17 grudnia – udział w świątecznej akcji studentów UŁ „Studenci Prezentują”.

18 grudnia – organizacja koncertu charytatywnego „Świąteczna Wytwórnia Prezentów” dla rodzinnego domu dziecka „Wielka Ciocia”.

  • 2008 rok

7 stycznia – Pierwsze spotkanie z cyklu „Dziennikarze DooKoła Nas”, którego gościem był dziennikarz portalu informacyjnego wiadomosci24.pl – Bartosz Stawowski. Miało ono na celu zapoznanie studentów z pracą dziennikarza i fotoreportera oraz specyfiką działania portalu społecznościowego.

25 lutego – Udział w nagraniu programu Świadkowie nieznanych historii w TVP Łódź. Stał się on okazją do przyjrzenia się pracy przy realizowaniu programu poświęconego strajkom studenckim z marca 1968 roku.

29 lutego – Wizyta w Radiu Łódź połączona z krótkim wywiadem, który został wyemitowany „na żywo” w programie pt. Keks. Miała ona na celu zapoznanie się pracą radiowca i wyposażeniem technicznym rozgłośni radiowej.

10 marca – Spotkanie z Magdaleną Michalak – dziennikarką TVP Łódź.

28 marca – Wizyta w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Stała się ona okazją do poznania sposobu funkcjonowania rozgłośni studenckiej.

5 – 6 kwietnia – Udział w szkoleniu dla dziennikarzy zorganizowanym przez łódzki oddział Amnesty International. Miał on na celu zapoznanie przyszłych dziennikarzy z tematyką praw człowieka.

9 kwietnia – Nawiązanie współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Łódź. Ma ona na celu wyminę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w promocji inicjatyw podejmowanych przez obie organizacje. Dziennikarskie Koło Naukowe obejmuje patronatem medialnym różne przedsięwzięcia AEGEE Łódź.

16 kwietnia – Opieka medialna nad I Ogólnopolskim Kongresem Studentów Muzykoterapii zorganizowanym przez studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Dziennikarskie Koło Naukowe przygotowało relację z kongresu, która została opublikowana w piśmie DKN pt. DooKoła Nas oraz w portalu wiadomosci24.pl.

22 kwietnia – Pierwszy numer pisma Dziennikarskiego Koła Naukowego, które ukazuje się co dwa miesiące w wersji internetowej. Jego powołanie miało na celu stworzenie młodym adeptom sztuki dziennikarskiej szansy na publikację własnych tekstów, w których komentują otaczającą ich rzeczywistość.

25 kwietnia – Wyjazd członków koła do siedziby Radia RMF FM w Krakowie, po której oprowadzał nas Przemysław Skowron – dziennikarz tejże stacji.

9 – 11 maja – Udział członków Dziennikarskiego Koła Naukowego w ogólnopolskich warsztatach dla studentów dziennikarstwa, które odbywały się w Lublinie.

14 – 15 maja – Opieka medialna i udział członków koła w cyklu szkoleń „Wynegocjuj swoją przyszłość II” zorganizowanym przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Łódź.

16 maja – Wizyta członków DKN w redakcji Gazety Wyborczej w Łodzi.

18 maja – Opieka medialna nad Festiwalem Twórczości zorganizowanym przez Koło Naukowe Pedagogów UŁ.

9 czerwca – Trzecie spotkanie z cyklu „Dziennikarze DooKoła Nas”, którego gościem był reporter Polskiego Radia w Łodzi – Wojciech Muzal.

6 października – Promocja koła na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym wśród studentów I i II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, która miała zapoznać ich z inicjatywami podejmowanymi przez DKN oraz zachęcić do wstąpienia w jego szeregi.

9 października – Nawiązanie współpracy z Tomaszem Boruszczakiem – rzecznikiem prasowym UŁ, który pomaga w promocji inicjatyw DKN.

15 października – Przewodnicząca DKN gościem poranka w Radiu Łódź.

17 października – Rozmowy rekrutacyjne dla osób starających się o członkostwo w Dziennikarskim Kole Naukowym. Miały one na celu poznanie zainteresowań kandydatów i ich predyspozycji do bycia członkami koła.

20 października – Dziennikarskie Koło Naukowe gości Agnieszkę Rojek ze Stowarzyszenia „MediaTory”. Organizuje ono plebiscyt, w którym studenci wybierają najlepszych wg nich dziennikarzy kierujących współczesne dziennikarstwo na właściwe tory. W tym samym dniu studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej UŁ oddali swoje głosy w ramach tego konkursu. Dziennikarskie Koło Naukowe odpowiadało za przeprowadzenie głosowania.

22 października – Nawiązanie współpracy z pismem UŁ „Kronika”. Członkowie DKN regularnie publikują w nim swoje teksty.

24 października – Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ambitnego Radia „Radiofania”. Daje on szansę wzięcia udziału w promocji radia artystycznego oraz współtworzeniu obywatelskiego projektu ustawy „Uwolnij media”.

26 – 29 października – Przewodnicząca DKN reprezentuje koło na Ogólnopolskim Seminarium Reportażu w Kazimierzu Dolnym, poświęconym zagadnieniom związanym z radiem publicznym.

3 listopada – Czwarte spotkanie z cyklu „Dziennikarze DooKoła Nas”, którego gośćmi były: Roma Leszczyńska – dziennikarka III Programu Polskiego Radia i pomysłodawczyni cyklu spotkań odbywających się w Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi pt. „Forum Reportażu” oraz Kinga Klimczak ze Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej, doktorantka Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej współtworząca tzw. łódzką szkołę radiową.

7 listopada – DKN organizuje wieczór poetycki toruńskiej grupy Ultima Thule pt. „Zasypiamy w słowach”, które odbyło się w Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi.

13 listopada – Nawiązanie współpracy z Klubem Wytwórnia. Dziennikarskie Koło Naukowe przygotowuje recenzje koncertów, które się w nim odbywają a w zamian członkowie koła mają szansę przyjrzeć się pracy w telewizji TOYA oraz Klubie Wytwórnia.

17 listopada – Piąte spotkanie z cyklu „Dziennikarze DooKoła Nas”, którego gościem był Tomasz Boruszczak – rzecznik prasowy UŁ oraz były dziennikarz m. in. TVP Łódź i TVP Info.

20 listopada – Udział DKN w Festiwalu Kół Naukowych UŁ – prezentacja działalności oraz przygotowanie relacji z tego wydarzenia.

29 listopada – Członkowie Dziennikarskiego Koła Naukowego biorą udział w uroczystej gali rozdania nagród MediaTory, które odbyło się w auli Auditorium Maximum w Krakowie.

5 grudnia – Udział członków DKN w spotkaniu z Andrzejem Jachowiczem – publicystą „Dziennika” i III Programu Polskiego Radia zorganizowanym przez Poleski Ośrodek Sztuki.

12 grudnia – Szóste spotkanie z cyklu „Dziennikarze Dookoła Nas”, którego gościem był wybitny dziennikarz Telewizji Polskiej – Piotr Kraśko.

12 grudnia – Członkowie DKN uczestniczą w spotkaniu z Rafałem Ziemkiewiczem, publicystą „Rzeczpospolitej”, zorganizowanym przez Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s